Αυτοκτονία_με_την_λήψη_φαρμάκου-δηλητηρίου

by

Robert is the chairman of the Libertarian Party of Allen County, Indiana. He has worked in the private security industry since before 9/11. His new novel, A Long Way From Tipperary, is now available on Amazon.

Leave a Reply

Your email address will not be published.